صدای بلند اداره گردشگری استان یزد نمایشگاه

صدای بلند: اداره گردشگری استان یزد نمایشگاه صنایع دستی میراث فرهنگی میراث فرهنگی احیا وتوجه

گت بلاگز اخبار اجتماعی تلگرام برطرف فیلتر شد؟

به گزارش سرپوش، از دقایقی پیش خبر رسان تلگرام جهت بعضی بازدیدکنندگان ایرانسل و همراه اول برطرف فیلتر شده است است.

تلگرام برطرف فیلتر شد؟

تلگرام برطرف فیلتر شد؟

عبارات مهم : همراه

به گزارش سرپوش، از دقایقی پیش خبر رسان تلگرام جهت بعضی بازدیدکنندگان ایرانسل و همراه اول برطرف فیلتر شده است است.

تلگرام برطرف فیلتر شد؟

هنوز علت این برطرف فیلتر و مدت وقت آن مشخص نیست.

واژه های کلیدی: همراه | تلگرام | ایرانسل | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog