صدای بلند اداره گردشگری استان یزد نمایشگاه

صدای بلند: اداره گردشگری استان یزد نمایشگاه صنایع دستی میراث فرهنگی میراث فرهنگی احیا وتوجه

گت بلاگز اخبار حوادث محاکمه پسر17ساله ای که با همدستی دوست16ساله اش،پدر و مادر خود را کشت

صبح روز ششم اسفندماه سال 95 پسر نوجوانی در تماس با پلیس از نشت گاز در خانه‌شان واقع در پردیس خبر داد.

محاکمه پسر17ساله ای که با همدستی دوست16ساله اش،پدر و مادر خود را کشت

عبارات مهم : جنایت

صبح روز ششم اسفندماه سال 95 پسر نوجوانی در تماس با پلیس از نشت گاز در منزل ارزش واقع در پردیس خبر داد.

همشهری نوشت:دقایقی بعد هنگامی که مأموران به محل اتفاق رفتند بوی تند گاز در آنجا حس می شد. آنها با اجساد زن و مردی میانسال که پدر و مادر پسر نوجوان بودند روبه رو شدند. در نگاه اول به نظر می رسید که آنها به علت گازگرفتگی جان خود را از دست داده اند.

افشای جنایت خانوادگی

محاکمه پسر17ساله ای که با همدستی دوست16ساله اش،پدر و مادر خود را کشت

10روز از این اتفاق می گذشت که شواهدی به دست آمد که نشان می داد اتفاق نشت گاز عمدی بوده و به احتمال زیاد پسر 17ساله خانواده به نام حسام و یکی از دوستان صمیمی اش به نام سعید در این ماجرا نقش داشته اند. آنها دستگیر شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. حسام که دست داشتن در قتل پدر و مادرش را انکار می کرد در ادامه به ارتکاب این جنایت اعتراف کرد و گفت: پدر و مادرم با دوستم سعید خوب نبودند، به همین علت من با دوستم آنها را به قتل رساندیم.

وی ادامه داد: چند ماه قبل با سعید دوست شدم و با هم به پارک و قهوه منزل می رفتیم. کم کم دوستی مان خیلی صمیمی شد و با هم عهد کردیم که هیچ وقت از یکدیگر جدا نشویم. چند مرتبه سعید به منزل مان آمد ولی پدر و مادرم گفتند که او پسر خوبی نیست و بهتر است به دوستی ام با او آخر دهم. آنها می گفتند او سیگار و قلیان می کشد و ممکن است من را هم آلوده کند.این عنوان باعث ایجاد اختلاف بین من و پدر و مادرم شد و چند مرتبه به خاطر سعید با هم درگیر شدیم.

صبح روز ششم اسفندماه سال 95 پسر نوجوانی در تماس با پلیس از نشت گاز در خانه‌شان واقع در پردیس خبر داد.

قرص هایی که اثر نداشت

حسام در ادامه گفت: یک روز هنگامی که در پارک نشسته بودیم سعید گفت اگر جای تو بودم پدر و مادرم را می کشتم. او من را جهت این کار راضی کرد و بعد از تحقیق در اینترنت گفت باید با قرص برنج این کار را انجام دهیم. یک روز با هم چند قرص خریدیم و قرار شد من قرص ها را در غذای پدر و مادرم بریزم. من ترسیده بودم و دستم به این کار نمی رفت ولی سعید اصرار می کرد. چند روز بعد درحالی که مادرم قورمه سبزی درست کرده بود قرص ها را داخل آن ریختم و پدر و مادرم از آن خوردند ولی هیچ اتفاقی نیفتاد.

روز حادثه

متهم در ادامه گفت: سعید اصرار داشت هر طور شده است باید پدر و مادرم را به قتل برسانم. حدود 2هفته بعد او گفت در اینترنت تحقیق کرده و متوجه شده است راه های دیگری هم وجود دارد. یک روز که با مادرم در منزل تنها بودم، به او قرص خواب آور خوراندم و بعد با همدستی سعید و با استفاده از شال، مادرم را به قتل رساندم.

محاکمه پسر17ساله ای که با همدستی دوست16ساله اش،پدر و مادر خود را کشت

متهم راجع به دومین قتل گفت: چند دقیقه گذشته بود که زنگ منزل به صدا درآمد و پدرم وارد شد. او جسد را ندید و من چند قرص داخل شربت انداختم و به پدرم دادم. او بعد از نوشیدن شربت بی حال شد و درست در همین وقت بود که سعید شال را دور گردن پدرم انداخت و او را خفه کرد. بعد از آن بود که من شیلنگ گاز را باز کردم و از منزل خارج شدیم. می خواستم با این کار وانمود کنم که پدر و مادرم به علت گازگرفتگی فوت شده است اند ولی چند روز بعد همه چیز برملا شد.

جنایت از زبان دومین متهم

سعید که هنگام وقوع جنایت 16سال داشت نیز در اعترافاتش گفت: حسام با پدر و مادرش مسئله داشت. یک روز گفت برایم قرص برنج تهیه کن تا آنها را به قتل برسانم. این کار را کرد ولی فایده ای نداشت. او این بار گفت قرص خواب آور تهیه کنم تا آنها را بیهوش و در ادامه خفه کنیم.

صبح روز ششم اسفندماه سال 95 پسر نوجوانی در تماس با پلیس از نشت گاز در خانه‌شان واقع در پردیس خبر داد.

من هم قبول کردم و این کار را انجام دادیم. شواهد به دست آمده نشان می داد اتهام حسام مباشرت در قتل عمدی مادرش و معاونت در قتل پدرش هست. همچنین اتهام سعید مباشرت در قتل عمدی پدر دوستش و معاونت در قتل مادر او بود. متهمان در ادامه پیگیری به این پرونده صحنه جنایت را بازسازی کردند و در نهایت پرونده ارزش با صدور قرار جلب دادرسی به دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران فرستاده شد و قرار است آنها به زودی محاکمه شوند.

محاکمه پسر17ساله ای که با همدستی دوست16ساله اش،پدر و مادر خود را کشت

واژه های کلیدی: جنایت | دوستی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog