صدای بلند اداره گردشگری استان یزد نمایشگاه

صدای بلند: اداره گردشگری استان یزد نمایشگاه صنایع دستی میراث فرهنگی میراث فرهنگی احیا وتوجه

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس ، بازی شیردریایی با حباب در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

تصویر روز نشنال جئوگرافیک یک شیر دریایی را در حال بازی با حباب های به وجود آمده از کپسول هوای غواص در نزدیکی لوس، جزیره ای در کالیفرنیا نشان می دهد.

عکس ، بازی شیردریایی با حباب در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

بازی شیردریایی با حباب در تصویر روز نشنال جئوگرافیک /عکس

عبارات مهم : تصویر

تصویر روز نشنال جئوگرافیک یک شیر دریایی را در حال بازی با حباب های به وجود آمده از کپسول هوای غواص در نزدیکی لوس، جزیره ای در کالیفرنیا نشان می دهد.

عکس ، بازی شیردریایی با حباب در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: تصویر | کپسول | دریایی | کالیفرنیا | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog