صدای بلند اداره گردشگری استان یزد نمایشگاه

صدای بلند: اداره گردشگری استان یزد نمایشگاه صنایع دستی میراث فرهنگی میراث فرهنگی احیا وتوجه

چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی (664)

در روزگاری که جامعه مجازی و شبکه‌های اجتماعی یکی از ارکان مهم ارتباط افراد با یکدیگر شده است هست، ستارگان و چهره‌ها نیز این صفحات را جهت ارتباط بهتر با مر..

ادامه مطلب

چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی (635)

در روزگاری که جامعه مجازی و شبکه‌های اجتماعی یکی از ارکان مهم ارتباط افراد با یکدیگر شده است هست، ستارگان و چهره‌ها نیز این صفحات را جهت ارتباط بهتر با مر..

ادامه مطلب

عیادت عارف از جمشید مشایخی

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور در بیمارستان آتیه پایتخت کشور عزیزمان ایران از جمشید مشایخی ،پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون عیادت کرد. ..

ادامه مطلب